VMB Security & Services BV respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft als vertrouwelijk wordt behandeld. Dit houdt onder meer in dat wij op een zorgvuldige en betrouwbare manier omgaan met uw persoonsgegevens, dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat wij persoonsgegevens zullen verwijderen als wij deze niet meer nodig hebben voor onze bedrijfsvoering.

 

Toepassing

VMB Security & Services BV wil door middel van dit Privacy Statement zo transparant mogelijk zijn over hoe VMB Security & Services BV omgaat met uw persoonsgegevens en voor welke doelen die gegevens worden verwerkt. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van uw persoonsgegevens door of uit naam van VMB Security & Services BV.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de volgende personen:

  • Personen die gebruik maken van de dienstverlening van VMB Security & Services BV.
  • Personen die gebruik maken van het contactformulier op de website.

Verwerking van persoonsgegevens

VMB Security & Services BV verzamelt informatie op verschillende manieren: wanneer u zelf ons de informatie verstrekt (doordat u via onze website informatie doorstuurt) en wanneer u diensten van ons gebruikt (als u dus klant bent). De verwerkingen van persoonsgegevens worden gedaan op basis van grondslagen als genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. U kunt er zeker van zijn dat we de informatie die we verzamelen, beveiligen. Daarnaast zullen we de persoonlijke gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover we beschikken.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we u naar uw persoonsgegevens die voor een desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. U kunt er zeker van zijn dat we de informatie die we verzamelen beveiligen. Daarnaast zullen we de persoonsgegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken.

Wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij bepaalde gegevens in logbestanden. Voor elke aanvraag (paginabezoeken, laden van afbeeldingen, etc) bewaren wij het opgevraagde adres, uw IP nummer, en uw browser type en -versie vast. Wij doen dit om het functioneren van de site te kunnen controleren en om de site te kunnen beveiligen. Deze gegevens worden zeven dagen bewaard.

Wanneer u onze website bezoekt worden er mogelijk ook cookies op uw computer/ device geplaatst. Deze worden verder beschreven onder de kop "Cookies".

We verzamelen of gebruiken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De Medewerker Privacy controleert of de persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywet- en regelgeving worden verwerkt en houdt een register bij van de verwerkingen van VMB Security & Services BV.


Cookies

VMB Security & Services BV maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door uw browser op uw computer (of ander apparaat), dit opgeslagen bestand kan later door een website worden uitgelezen. Deze cookies worden gebruikt om de site correct te laten functioneren en om gegevens te verzamelen om de site verder te verbeteren. Wij maken geen gebruik van profiling cookies.

Functionele cookies
De site gebruikt cookies om correct te kunnen functioneren. De cookies worden gebruikt om toegangsrechten voor zowel ingelogde als niet-ingelogde bezoekers te controleren en onthouden en er voor te zorgen dat de juiste gegevens worden getoond. De namen van deze functionele cookies bestaan uit een reeks van 32 tekens bestaand uit cijfers en de letters "a" t/m "f". De exacte naam wordt willekeurige bepaald en is per bezoeker verschillend.

Analytische cookies
De site gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een data­bewerkings­overeenkomst met Google gesloten, verder is gegevensuitwisseling met andere Google diensten uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd. De namen van deze analytische cookies beginnen met “_ga”. Google bewaart voor de cookies een gebruikers ID tot 26 maanden na het laatste bezoek.

Tracking pixels
Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e‑mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen wij zien of een e‑mail gelezen wordt.

 

Delen met derden

Nee, we verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet, noch delen we deze met derden.

We kunnen bepaalde persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens wel op basis van bijzondere omstandigheden delen:

  • Wanneer dat nodig is om de dienst(en) te leveren waar u om hebt gevraagd.
  • Wanneer dat wordt geautoriseerd door de wet of noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces.
  • Wanneer dat nodig is om de rechten of het eigendom van VMB Security & Services BV te beschermen en te verdedigen, inclusief de beveiliging van onze diensten.
  • Wanneer dat nodig is om de persoonlijke veiligheid, het eigendom of andere rechten van het publiek, van VMB Security & Services BV of van haar klanten of werknemers te beschermen.
  • Wanneer dat verband houdt met een verkoop van onze gehele onderneming of een deel ervan.

Indien we wettelijk worden gedwongen om uw persoonlijke gegevens vrij te geven aan een derde partij, zullen wij al het commercieel redelijke ondernemen om u daarover van tevoren te informeren, tenzij dit wettelijk is verboden. Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, zullen we ons houden aan dit privacy statement en alle betrokken gebruikers worden geïnformeerd als we persoonlijke gegevens overdragen aan derden of als voor persoonlijke gegevens een ander privacy statement gaat gelden.

 

Rechten van betrokkenen

Indien u wilt weten welke gegevens VMB Security & Services BV van u heeft en voor welke doeleinden deze worden verwerkt, uw persoonsgegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kunt u om inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken of de klantenportal raadplegen op www.trnsprnt.nl

Ook heeft u de mogelijkheid in verzet te gaan tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar lbaijens@vmb-security.eu.

 

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor dit Privacy statement op elk gewenst moment te wijzigen en geven aan op welke datum het Privacy statement het laatst is gewijzigd. Als er aanzienlijke wijzigingen zijn aangebracht, markeren we die wijzigingen en doen we ons best u daarvan op de hoogte te stellen. De meest actuele versie van ons Privacy statement kunt u steeds terugvinden op deze pagina.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement dan kunt u contact opnemen met Jan Dik de Nie, Privacy medewerker via jdenie@vmb-security.eu.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.