Moet het midden- en kleinbedrijf blij zijn met de CAO Particuliere Beveiliging? Is het goed dat de CAO geldt voor de hele bedrijfstak? Jazeker, zeggen drie insiders, die opkomen voor het belang van het midden- en kleinbedrijf in de beveiligingsbranche. “Concurrentie op arbeidsvoorwaarden is het laatste dat we moeten willen.” Tegelijk hebben ze wel ideeën om de CAO te moderniseren.

Vanuit de media komen steeds meer berichten over datalekken, computergijzelingen via ransomware, spionagepraktijken, hacken van websites of zelfs het platleggen van elektriciteitscentrales met alle gevolgen van dien. Onlangs werden we weer opgeschrikt door een van de grootse wereldwijde cyberaanvallen tot nu toe. Gelukkig zijn relatief weinig Nederlandse bedrijven hierdoor geraakt. Maar het aantal cyberaanvallen zal echter toenemen en ook Nederlandse (MKB) bedrijven gaan raken. Experts stellen inmiddels dat het niet zozeer meer de vraag is of uw bedrijf hiermee te maken krijgt, maar wanneer, hoe vaak en in welke omvang.

FNV Beveiliging, de Unie Security, CNV Beveiliging en de Nederlandse Veiligheidsbranche hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao particuliere beveiliging per 1 januari 2017. De vakbonden en de werkgevers zijn blij dat ze overeenstemming hebben bereikt over een aantal belangrijke thema’s en dat ze zo kunnen zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden voor beveiligers. 

Zo is er een loonsverhoging afgesproken van 2% + 0,5% extra om een aantal zaken uit het verleden te vereffenen. Ook zijn er afspraken gemaakt rond de onregelmatigheidstoeslagen tijdens vakantie en over pensioen. 

De komende maanden praten ze verder over onder andere duurzame inzetbaarheid en zekerheid over roosters. 

De cao heeft een looptijd tot en met 30 september 2017. 

De komende weken worden de afspraken voorgelegd aan de achterban van alle partijen.

Samenwerking sensing voor veiliger Nederland

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie en de veiligheidsbranche gaan intensiever samenwerken in het gebruik van camerabeelden en data uit andere sensoren. Deze samenwerking tussen publieke en private partijen op het gebied van sensing vergroot de gezamenlijke slagvaardigheid op het gebied van veiligheid. Dat staat in een verklaring die de minister van Veiligheid en Justitie, de korpschef van de politie en voorzitters van de Nederlandse Veiligheidsbranche en VEBON-NOVB vandaag ondertekenden tijdens het congres over sensing.

VMB Security & Services en Rovémij werken al 10 jaar samen

De auto's in de beveiligingsbranche worden dag en nacht ingezet, dit betekent dat er snel gehandeld moet worden op het moment dat er onverhoopt en auto stil staat. Door een strakke planning voor onderhoud aan het wagenpark zorgt Rovémij voor zo min mogelijk oponthoud bij de werknemers van VMB Security & Services.

Pagina 1 van 2